1. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Đồng chí: Đinh Xuân Thi
HUV, Bí thư Đảng ủy xã

 

 

Đồng chí: Đặng Tuấn Tịnh
Phó BT thường trực Đảng ủy  xã
Đồng chí: Đinh Địa
Phó BT, Chủ tịch UBND xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CÁC ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Đồng chí: A Minh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
Đồng chí Nguyễn Thành Việt
Đồng chí: Nguyễn Thành Việt
Trưởng Công an xã