1. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Đồng chí: A Vai
Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy

 

Đồng chí: Đinh Địa
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Đồng chí: Đào Thanh Sang
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

 

2. CÁC ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Đồng chí: A Minh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
Đồng chí Nguyễn Thành Việt
Đồng chí: Nguyễn Thành Việt
Trưởng Công an xã