Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số: 01/KH-BCĐ Kế hoạch Về việc Bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa năm 2023 03/10/2023
Số: 72 /QĐ-UBND Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2023 trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung 24/11/2023
Số: 90/KH-UBN Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chứcvà người hoạt động không chuyên trách xã năm 2023 20/11/2023
Số 79/KH-UBND, ngày 25/8/2023 Kế hoạch V/v Tuần tra, truy quét công tác quản lý bảo vệ rừng trước, trong và sau thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 30/08/2023
04/KH-BCĐ (ATTP) Kế hoạch Về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2023 trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung 06/09/2023
92/KH-UBND Kế hoạch Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại 08/08 thôn trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung 23/11/2023
33/TB-UBND Thông báo Lịch trực tiếp công dân tại trụ sở UBND xã tháng 9 năm 2023 24/08/2023
32/TB-UBND Thông báo phân công lịch trực lãnh đạo, trực bảo vệ cơ quan trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 23/08/2023
31/TB-UBND Thông báo Về việc niêm yết danh sách tăng mới đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung năm 2023 15/08/2023
78/KH-UBND Kế hoạch Truyền thông về giảm nghèo đa chiều trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung năm 2023 31/07/2023
77/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật quý III năm 2023 31/07/2023
76/KH-UBND Kế hoạch Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung năm 2023 28/07/2023
TIẾP CẬN THÔNG TIN

TIẾP CẬN THÔNG TIN

Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 48
Tháng 02 : 1.361
Tháng trước : 3.276
Năm 2024 : 4.637