Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số: 42/KH-UBND Triển khai điều tra, rà soát, thống kê thực trạng làm cơ sở xây dựng Đề án cải tạo vườn tạp trong hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã 23/04/2024
Số: 41/KH-UBND Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024 09/04/2024
Số: 46/KH-UBND Triển khai thực hiện Tiểu dự án 3 - Dự án 4 “Hỗ trợ việc làm bền vững” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung năm 2024 03/05/2024
Số: 43/KH-UBND Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung năm 2024 23/04/2024
Số: 40/KH-UBND Về việc tổ chức tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT với người lao động và nhân dân trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung năm 2024 05/04/2024
Số: 47/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn xã năm 2024 13/05/2024
Số: 02/KH-BCĐ Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 15/04/2024
Số: 45/KH-UBND Triển khai công tác giải quyết việc làm cho người lao động năm 2024 trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung 03/05/2024
Số: 38/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2024 trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung 05/04/2024
Số: 39/KH-UBND Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung 05/04/2024
Số: 49/KH-UBND Tổ chức hoạt động hè năm 2024 và công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2024-2025 28/05/2024
Số: 44/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn xã 03/05/2024
TIẾP CẬN THÔNG TIN

TIẾP CẬN THÔNG TIN

Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 91
Tháng 06 : 683
Tháng trước : 1.715
Năm 2024 : 10.824