Xã Đăk Tơ Lung được chia tách từ xã Đăk Ruồng theo Nghị định số 13/2004/NQ - CP ngày 08 tháng 01 năm 2004 của Chính Phủ về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Kon Tum và các huyện Kon Rẫy, Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Ngày 28-01-2004, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy đã ban hành Quyết định số 211/QĐ/HU, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung gồm có 7 đồng chí: A Nhar, U Đê, A Leo, A Bom, A Tiêng, Nguyễn Kim Hải, Trịnh Đình Lâm. chỉ định đồng chí A Nhar hiện đang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Ruồng, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung. Từ ngày thành lập, xã Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung đã trải qua 04 kỳ đại hội:

          - Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung tổ chức Đại hội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2005-2010 đã bầu đồng chí A Nhar giữ chức Bí thư Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung nhiệm kỳ 2005-2010. Ban Thường vụ Huyện ủy Quyết định chuẩn y Ban chấp hành Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung gồm có 9 đồng chí, chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy xã có 3 đồng chí là A Nhar, Trịnh Đình Lâm, A Leo. Tháng 7/2007, đồng chí Đinh Văn Quang được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2005-2010, được bầu làm Chủ tịch UBND xã khóa I, nhiệm kỳ 2004-2011. Tháng 1/2010, đồng chí Lã Đức  Hạnh được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2005-2010, được HĐND xã bầu làm Chủ tịch UBND xã khóa I, nhiệm kỳ 2004-2011.

        - Đại hội Đảng bộ xã  Đăk Tơ Lung, lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra vào ngày 20/5/2010, bầu BCH gồm 15 đồng chí: A Nhar, A Bay, A Boát, Đinh Hồng Dương, Y Đông, Lã Đức Hạnh, Vũ Thị Thu Huyền, A Ik, Nguyễn Thị Long, A Loang, A Leo, A Lá, A Minh, Đoàn Văn Thoài, A Thuỷ. Chuẩn y Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Đắk Tơ Lung gồm 5 đồng chí: A Nhar, A Leo, Đinh Hồng Dương, A Thuỷ, Lã Đức Hạnh. Chuẩn y đồng chí A Nhar, giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã và đồng chí A Leo; Lã Đức Hạnh, giữ chức phó bí thư Đảng uỷ xã nhiệm kỳ 2010-2015.

Đ/c A Nhar, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Đ/c A Leo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Đ/c Lã Đức Hạnh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

Thường trực Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung, nhiệm kỳ 2010 - 2015

          - Ngày 03 tháng 6 năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định 2299-QĐ/HU, chuẩn y kết quả Đại hội Đảng bộ xã Đăk Đăk Tơ Lung, lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra vào ngày 19/5/2015, chuẩn y Ban Chấp hành  Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung gồm 15 đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết, A Leo, Đào Đức Tiến, A Thủy, Đinh Hồng Dương, Y Đông,  Đinh Địa, A Minh, A Lế, Nga Thị Hinh, Đỗ Xuân Linh, A Nhẽ, Nguyễn Tiên Phong, A Trường, A Gung.  Chuẩn y Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Đăk Tờ lung gồm 5 đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết, Đào Đức Tiến, Đinh Địa, A Thủy, Đinh Hồng Dương. Chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, giữ chức Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Đào Đức Tiến, đồng chí Đinh Địa giữ chức phó bí thư Đảng uỷ xã Đăk Tờ lung, nhiệm kỳ 2015-2020. Chuẩn y UBKT Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung gồm 3 đồng chí Đinh Địa, A Lế, A Pắp. Chuẩn y đồng chí Đinh Địa, giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy và đồng chí A Lế, giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đăk Tơ lung, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 24/9/2018, đồng chí Nguyễn Minh Trí được phân công, chỉ định tham gia vào BCH, BTV và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung, nhiệm kỳ 2015 -2020, bầu chức danh chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 03/6/2019 đồng chí Đinh Văn Quang được phân công, chỉ định tham gia vào BCH, BTV và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết, HUV, Bí thư Đảng ủy

 

 
Đ/c Đinh Địa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Đ/c Đào Đức Tiến, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

Thường trực Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung, nhiệm kỳ 2015 -2020.

          - Đại hội Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung, lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đăk Tờ Lung khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí : Đinh Văn Quang, Đinh Địa, Nguyễn Minh Trí , Hoàng Quốc Hồi, Đinh Hồng Dương, Trần Thị Thanh Huyền, Đỗ Xuân Linh, A Nhẽ, Nga Thị Hinh, A Quyết, A Thủy, A Đạt  A Pắp, Nguyễn Thị Thùy. Ban Thường vụ  gồm 04 đồng chí: Đinh Văn Quang, Đinh Địa, Nguyễn Minh Trí, Hoàng Quốc Hồi. Bầu đồng chí Đinh Văn Quang giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Đăk Tơ Lung khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí Đinh Địa và đồng chí Nguyễn Minh Trí giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ xã Đăk Tơ Lung khóa XX, nhiệm kỳ 2020 2025 (Được chuẩn y theo 2794-QĐ/HU, ngày 15 tháng 6 năm 2020, của Huyện ủy Kon Rẫy). Ngày 02/10/2020, đồng chí Nguyễn Minh Trí, HUV, Chủ tịch ban Nhân dân xã được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung, nhiệm kỳ 2020 -2025 thay đồng chí Đinh Văn Quang. Ngày 04/01/2021, đồng chí Đào Thanh Sang được luân chuyển chỉ định tham gia vào BCH, BTV và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ngày 06/9/2022 cho đến nay, đồng chí A Vai được phân công, chỉ định tham gia vào BCH, BTV và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung, lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025