CHI PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN

 28/09/2022, 10:58

Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tin

Thông tư số 46/2018/TT-BTC quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tin.
Nội dung chi tiết tại bản đính kèm./.

Danh sách file (1 files)