Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:

CÁC PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN CÔNG DÂN TRÊN THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP HOẶC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ THAY CHO VIỆC XUẤT TRÌNH SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG

CÁC PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN CÔNG DÂN TRÊN THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP HOẶC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ THAY CHO VIỆC XUẤT TRÌNH SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG          1. ...

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC - nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư

Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ có phạm vi rộng và ảnh hưởng đến các mặt của đời sống xã hội và quyết định việc chuyển đổi số của Chính phủ trong giai đoạn từ năm 2022 – 2025 theo 03 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, có một ...

CÁC PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN CÔNG DÂN TRÊN THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP HOẶC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ THAY CHO VIỆC XUẤT TRÌNH SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG

CÁC PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN CÔNG DÂN TRÊN THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP HOẶC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ THAY CHO VIỆC XUẤT TRÌNH SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG          1. ...

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC - nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư

Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ có phạm vi rộng và ảnh hưởng đến các mặt của đời sống xã hội và quyết định việc chuyển đổi số của Chính phủ trong giai đoạn từ năm 2022 – 2025 theo 03 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, có một ...

Nội dung đang cập nhật...

Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 91
Tháng 06 : 683
Tháng trước : 1.715
Năm 2024 : 10.824
LIÊN KẾT
Thời tiết Hà Nội

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...