Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số: 13/TB-UBND Về việc niêm yết danh sách tăng mới đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung năm 2024 28/03/2024
Số: 10/TB-UBND Lịch trực tiếp công dân tại trụ sở UBND xã tháng 03 năm 2024 29/02/2024
Số: 22/TB-UBND Về thời gian, địa điểm tổ chức mở lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang năm 2024 trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung 03/05/2024
Số: 21/TB-UBND Lịch trực tiếp công dân tại trụ sở UBND xã tháng 05 năm 2024 26/04/2024
Số: 08/TB-UBND Về việc niêm yết danh sách tăng mới đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung năm 2024 23/02/2024
Số: 23/TB-UBND Lịch trực tiếp công dân tại trụ sở UBND xã tháng 06 năm 2024 27/05/2024
Số: 11/TB-UBND Về việc niêm yết danh sách tăng mới đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung năm 2024 19/03/2024
Số: 24/TB-UBND Về việc niêm yết danh sách tăng mới đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung năm 2024 31/05/2024
Số: 05/TB-UBND Về việc niêm yết danh sách tăng mới đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung năm 2024 22/01/2024
Lịch trực tiếp công dân tại trụ sở UBND xã tháng 02 năm 2024 26/01/2024
Số: 18/TB-UBND Về việc niêm yết kết quả xác định mức độ khuyết tật đối tượng trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung 17/04/2024
Số: 20 /TB-UBND Về việc niêm yết danh sách tăng mới đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung năm 2024 26/04/2024
TIẾP CẬN THÔNG TIN

TIẾP CẬN THÔNG TIN

Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 91
Tháng 06 : 685
Tháng trước : 1.715
Năm 2024 : 10.826