CÔNG VĂN V/v mở đợt cao điểm tuần tra, truy quét QLBVR trước,trong và sau dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 và tăng cường trách nhiệm của HGĐ, cá nhân được giao rừng trên địa bàn xã.

 22/04/2024, 15:24

Danh sách file (1 files)