Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
TIẾP CẬN THÔNG TIN

TIẾP CẬN THÔNG TIN

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tuần từ ngày 17-21/7/2023

(http://kontum.gov.vn): Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở trong mùa mưa bão; Thu hồi Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP của 3 sản phẩm đạt hạng ba sao năm 2020; Quy định trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường; Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ, mức hỗ trợ Đề án Khuyến công địa phương; Tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện 03 chương trình MTQG; Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2023; Xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử - Văn hóa Công trình thủy lợi Đập Đăk Ui; Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC; Tăng cường công tác QLNN đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17 - 21/7/2023.

  
Ảnh minh họa

 

 

Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững:

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện công tác tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; tăng cường công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.

Rà soát, kiểm tra các dự án bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa được cập nhật, bổ sung vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh thì triển khai thủ tục điều chỉnh các quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các cấp độ quy hoạch, không hợp thức hóa các sai phạm dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. Rà soát, kiểm tra các dự án bất động sản đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; thông báo, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thủ tục gia hạn tiến độ theo quy định (nếu có); Rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định cụ thể theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và các pháp luật khác liên quan, theo trình tự thủ tục rút gọn.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt, trình phê duyệt các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định pháp luật, làm cơ sở đề xuất và lập dự án đầu tư xây dựng; rà soát, bổ sung nội dung về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị (nếu có).

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

Phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở trong mùa mưa bão:

Triển khai yêu cầu của Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng, chủ động ứng phó sạt lở trong mùa mưa bão năm 2023. Theo đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai ương; Rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước khu vực đô thị nhằm đảm bảo việc chống ngập úng khi mưa, lũ; kiểm soát quy trình cắt tỉa cây xanh đô thị đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; đảm bảo an toàn điện và cung cấp nước sạch cho các vùng bị úng ngập.

Hướng dẫn, yêu cầu người dân, chủ sở hữu công trình xây dựng thực hiện gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn công trình, nhà ở trước mùa mưa bão; lập và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn thi công đối với công trình đang xây dựng; rà soát, kiểm tra, kiểm định an toàn hồ đập trước mùa mưa bão, kiểm tra quy trình vận hành hồ đập nhằm đảm bảo an toàn cho hạ du; Đánh giá, cảnh báo cho Nhân dân đối với các công trình xây dựng tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất như bờ sông, bờ suối, lũ ống, lũ quét; có phương án ứng phó, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho Nhân dân khi có bão lũ.

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

Th hồi Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP của 3 sản phẩm đạt hạng ba sao năm 2020:

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp - PTNT, UBND tỉnh quyết định thu hồi Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đối với 03 sản phẩm của 03 chủ thể đã được công nhận đạt hạng ba sao năm 2020, gồm: (1) Trà túi lọc Nấm hồng chi của Hộ kinh doanh Lê Thị Bưởi (Cơ sở chấm dứt hoạt động, ngừng sản xuất sản phẩm); (2) Rượu hoa sâm dây Bà Tâm của Hộ kinh doanh cửa hàng Thiên Minh (Cơ sở dừng sản xuất sản phẩm); (3) Rượu cần men lá của Tổ hợp tác rượu cần men lá dân tộc Brâu - Võ Thị Thu Hà (Cơ sở dừng sản xuất sản phẩm).

Các sản phẩm bị thu hồi Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP không được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam và thứ hạng in trên bao bì, nhãn mác sản phẩm.

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

Quy định trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường:

Tại Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 18/7, UBND tỉnh ban hành Quy định mục đích, đối tượng, nguyên tắc và hình thức phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác quản lý, thu tiền cấp quyền, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 64 và Điều 65 Luật Khoáng sản.

Quy định nhằm tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, các ngành để đảm bảo thi hành có hiệu quả Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thuế tài nguyên, Luật Quản lý thuế và các văn bản QPPL có liên quan; thu đúng, thu đủ, kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước; Phát hiện và xử lý kiên quyết đối với các trường hợp nợ đọng tiền thuế, tiền phí, tiền phạt, tiền chậm nộp, tiền thuế, phí trốn lậu và cố tình không chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế đối với số tiền thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, tiền phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản của các tổ chức, cá nhân tham gia trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ, mức hỗ trợ Đề án Khuyến công địa phương năm 2023 (đợt 2):

Tại Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 19/7, UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ và mức hỗ trợ Đề án Khuyến công địa phương năm 2023 (đợt 2) gồm 3 Đề án: (1) Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất chế biến các sản phẩm từ nghệ; (2) Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất sản phẩm từ cây Trầm hương; (3) Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến chế biến các loại dược liệu.

Tổng kinh phí thực hiện các đề án là 951,9 triệu đồng. Kinh phí Khuyến công địa phương hỗ trợ 388 triệu đồng; đóng góp của tổ chức, cá nhân thụ hưởng là 563,9 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Hội đồng thẩm định Chương trình khuyến công tỉnh kiểm tra định kỳ, đột xuất; giám sát đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của các đề án, bảo đảm việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện 03 chương trình MTQG:

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện các chương trình MTQG năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023 tại các địa phương, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động nghiên cứu các quy định, hướng dẫn mới được Trung ương ban hành liên quan đến các Chương trình MTQG để triển khai thực hiện trên địa bàn mình phụ trách; Trường hợp các quy định, hướng dẫn vẫn chưa rõ, còn khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, phản hồi để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn hoặc tham mưu cấp thẩm quyền chỉ đạo xử lý, tháo gỡ; tránh tình trạng khó khăn, vướng mắc kéo dài nhưng chậm báo cáo, đề xuất làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Tiếp tục rà soát, phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2023 đã được giao nhưng đến nay vẫn chưa phân bổ chi tiết; báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Khẩn trương xây dựng, ban hành/rà soát hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 theo quy định.

Tăng cường công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền về các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với thực hiện có hiệu quả 02 cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 02 phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện các chương trình MTQG; Cân đối vốn đối ứng từ ngân sách địa phương bố trí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm theo quy định; Chủ động, tích cực chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm tổ chức thực hiện các chương trình giữa các địa phương trong tỉnh; đặc biệt trong công tác triển khai thực hiện, áp dụng các cơ chế, chính sách, nội dung, hoạt động thuộc các chương trình...

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2023:

Tại Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 19/7, UBND tỉnh ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng; đơn giá bồi thường đối với vật nuôi là thủy sản làm cơ sở để xây dựng Phương án bồi thường, hỗ trợ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, năm 2023.

Ban hành kèm theo Quyết định là các Phụ lục: (1) Năng suất và giá bán sản phẩm của các loại cây trồng hàng năm; (2) Đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng lâu năm; (3) Đơn giá bồi thường vật nuôi là thủy sản.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2023. Đối với dự án, hạng mục dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không áp dụng và điều chỉnh theo quy định này; Đối với dự án, hạng mục dự án đã lập xong phương án bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện hoặc điều chỉnh theo quy định này.

Xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử - Văn hóa Công trình thủy lợi Đập Đăk Ui:

Tại Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử - Văn hóa Công trình thủy lợi Đập Đăk Ui, thuộc xã Đăk Ui, xã Đăk Ngọc và xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Đăk Hà thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đập Đăk Ui là công trình thủy lợi lớn nhất khu vực miền Trung và Tây Nguyên ở cuối thập kỷ 70 của thế kỷ XX do Nhà nước đầu tư; đây là công trình đầu tay lớn nhất của Quân khu V làm kinh tế mà Đoàn 331 trực tiếp thi công. Cùng với đó đã hình thành khu vực chuyên sản xuất lương thực thực phẩm, là tiền đề phát triển vùng chuyên canh cà phê lớn nhất của tỉnh Kon Tum và cũng là nền tảng cho sự phát triển của huyện Đăk Hà hôm nay.

Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC:

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, cụ thể: Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động trong quy định TTHC, kiên quyết chỉ tham mưu ban hành TTHC mới trong trường hợp thật sự cần thiết, với chi phí tuân thủ thấp; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC, tăng cường công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

Chủ động rà soát và trình công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện; Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, kiến nghị loại bỏ ngay những TTHC đang là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân; Xử lý triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về những vướng mắc trong thực hiện TTHC hoặc việc giải quyết TTHC chậm, muộn.

Ưu tiên bố trí nhân lực là cán bộ, công chức giỏi, có kinh nghiệm trong tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC tại đơn vị, địa phương bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

Tăng cường công tác QLNN đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản:

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân đối với nhà nước khi sử dụng số liệu, thông tin phục vụ hoạt động khoáng sản để triển khai thống nhất theo quy định và có chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nhà nước khi sử dụng số liệu, thông tin phục vụ hoạt động khoáng sản, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân và các trường hợp không thực hiện nộp tiền sử dụng số liệu, thông tin của nhà nước theo quy định.

Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn thu từ khoáng sản thông qua sản lượng khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; tăng cường công tác đôn đốc, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, có biện pháp xử lý hiệu quả đối với các tổ chức, cá nhân cố tình chây ì, nợ đọng;

Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch và tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức thực hiện quy hoạch trong thời gian đến; Tiến hành đánh giá, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong đấu giá tài sản, đặc biệt là đối với các tài sản đặc thù như quyền khai thác khoáng sản để đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế...

Chi tiết văn bản, xem tại đây!


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Nguồn:Thái Ninh (Trang thông tin điện tử tỉnh Kon Tum) Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 91
Tháng 06 : 683
Tháng trước : 1.715
Năm 2024 : 10.824
LIÊN KẾT