Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
TIẾP CẬN THÔNG TIN

TIẾP CẬN THÔNG TIN

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tuần từ ngày 28-31/8/2023

(http://kontum.gov.vn): Thực hiện nghiêm các quy định về công bố, trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; Tổ chức Tết Trung thu năm 2023 cho trẻ em; Phê duyệt kết quả Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số năm 2022; Tiếp tục chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; Tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản; Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão; Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 28 - 31/8/2023.

Ảnh minh họa

 

Thực hiện nghiêm các quy định về công bố, trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua

Tại Công văn số 2797/UBND-NC ngày 28/8, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về công bố, trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Trong đó, việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo các yêu cầu sau:

An toàn, trang trọng; tiết kiệm, hiệu quả; không phô trương hình thức; có ý nghĩa tôn vinh sự kiện, tôn vinh tập thể và cá nhân; Mang ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước;

Không tổ chức riêng lễ trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; chỉ tổ chức kết hợp trong lễ kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập, ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tại hội nghị sơ kết, tổng kết theo chương trình cụ thể. Chỉ công bố, trao tặng và đón nhận một lần đối với mỗi quyết định khen thưởng. Không tổ chức diễu hành hoặc đón rước từ cấp này, địa điểm này đến cấp khác, địa điểm khác. Trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ thứ bậc cao đến thứ bậc thấp...

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tại Công văn số 2799/UBND-KTTH ngày 28/8, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, chủ động cắt giảm, đơn giản hóa một cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao gắn với việc triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia, tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức và sự đồng thuận trong triển khai thực hiện; ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh và TTHC trong các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tuyệt đối không ban hành quy định, TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh mới làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian không cần thiết, trái quy định cho doanh nghiệp, người dân.

Chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không trình lên cấp trên và chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; không đùn đẩy, để kéo dài công việc, làm lỡ thời cơ, cơ hội để tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, gây lãng phí nguồn lực. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Tổ chức Tết Trung thu năm 2023 cho trẻ em

Để tạo điều kiện trẻ em trên địa bàn tỉnh được đón Tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa, an toàn, tại Công văn số 2805/UBND-KGVX ngày 28/8, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; quan tâm tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi bổ ích, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, cổ truyền, đặc sắc của dân tộc và phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị, địa phương.

Quan tâm bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác để thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em theo quy định. Trong đó, ưu tiên đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ em sinh sống vùng đồng bào người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới; trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc chăm lo cho trẻ em; đấu tranh ngăn chặn kịp thời việc cung cấp, lan truyền các nội dung thông tin, truyền thông xấu, phản cảm, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian để tất cả trẻ em trên địa bàn tỉnh được tham gia đón tết Trung thu an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, tiết kiệm; tập hợp thu hút và định hướng trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích...

Phê duyệt kết quả Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số năm 2022

Tại Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 28/8, UBND tỉnh phê duyệt kết quả Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh. Theo đó, đối với các cơ quan khối tỉnh, có 09/20 cơ quan xếp loại "Khá", 09/20 cơ quan xếp loại "Trung bình", 02/20 cơ quan xếp loại "Yếu"; đối với các huyện, thành phố, 10/10 địa phương xếp loại "Yếu".

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương căn cứ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số năm 2022, tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện Chỉ số chuyển đổi số những năm tiếp theo. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện sau đánh giá; phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, địa phương có thứ hạng thấp để khắc phục những tồn tại, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Tiếp tục chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh

Tại Công văn số 2817/UBND-KGVX ngày 28/8, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch; đảm bảo không để dịch bùng phát trở lại và hạn chế tối đa xảy ra nguy cơ dịch chồng dịch; Phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác tuyên truyền phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch.

Giao Sở Y tế tiếp tục chủ động theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch và triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023, công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục tổ chức tốt và chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn và triển khai hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị; tiếp tục đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực để sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh; đảm bảo hậu cần, kinh phí, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực... cho các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế để triển khai kịp thời công tác giám sát, xử lý ổ dịch và phòng, chống dịch tại địa phương theo đúng quy định.

Theo Bộ Y tế, biến thể mới EG.5 của vi rút SARS-CoV-2 có tỷ lệ lưu hành trên toàn cầu là 17,4% trong tuần từ ngày 17 đến ngày 23/7/2023, tăng hơn 02 lần so với trong tuần từ ngày 19 đến ngày 25/6/2023; biến thể phụ EG.5 của Omicron thuộc nhóm biến thể đáng quan tâm, hiện đang lây lan ở nhiều quốc gia và có thể tạo ra làn sóng lây nhiễm mới. Ngày 05/5/2023, Tổ chức Y tế thế giới công bố dịch COVID-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu, tuy nhiên không có nghĩa là COVID-19 không còn là mối đe dọa hay COVID-19 ít nguy hiểm hơn.

Tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản

Để tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo hướng phát triển ổn định, bền vững, gia tăng giá trị, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, tại Công văn số 2818/UBND-NNTN ngày 28/8, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương tiếp tục thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai các quy định, hướng dẫn liên quan trong nuôi trồng thủy sản. Tổ chức triển khai đảm bảo các nội dung, mục tiêu Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với khai thác, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh; Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu được cấp thẩm quyền giao trong năm 2023.

Tiếp tục thực hiện việc cấp, cấp lại Giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực cho tổ chức, cá nhân theo quy định; Thực hiện công tác quan trắc môi trường; quản lý điều kiện nuôi thương phẩm theo đúng quy định; kiểm tra, xử lý các vi phạm trong nuôi trồng thủy sản. Triển khai các quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi; Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong  nuôi  trồng  thủy sản, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) và công khai kết quả xử lý theo quy định.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão

Để phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh, tại Công văn số 2822/UBND-NNTN ngày 29/8, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường có thể xảy ra trong mùa mưa bão và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định; làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo về các hiện tượng thời tiết bất thường để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trước, trong và sau mỗi đợt bão, mưa lũ; không để xảy ra sự cố môi trường tại các đơn vị, địa phương, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, bố trí lực lượng, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố và sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố chất thải trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và theo đúng quy định; không để bị động, bất ngờ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, ô nhiễm, suy thoái môi trường; tiến hành làm vệ sinh môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường ngay sau khi nước rút đảm bảo không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường thứ phát và phát sinh dịch bệnh.

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu năm 2023, tại Công văn số 2845/UBND-KGVX ngày 30/8, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Tăng cường công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2023 theo Kế hoạch.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm cấp tỉnh tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố... Kịp thời truy xuất thu hồi các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chuẩn bị phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, thuốc, vật tư, hóa chất để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm; điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc, thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023, tuyên truyền vận động nhân dân phối hợp lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn.


Nguồn:Thái Ninh (Trang thông tin điện tử tỉnh Kon Tum) Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 91
Tháng 06 : 684
Tháng trước : 1.715
Năm 2024 : 10.825
LIÊN KẾT